Sisältö:
27.10.2013
Syty: ENEMMÄN VALTIONAPUA KYLÄTOIMINTAAN

Kylätoiminnan vahvistaminen sekä kunnan ja kylien välisen suhteen järjestäminen on entistä ajankohtaisempaa kuntien lukumäärän vähentyessä. 

Maaseudun asukkaiden elinolot heikkenevät etenkin niissä kuntaliitoksissa, joissa laajat maaseutualueet muodostavat uuden suurkunnan keskuskaupungin kanssa. Haasteista selvitään paikallisen kehittämistyön avulla, toteuttamalla uusia työtapoja ja tuotteistamalla lähipalveluja.

Palvelut on mahdollista turvata lähellä palvelujen tarvitsijoita. Valmiuksia kylien lähipalvelujen volyymin nostamiseen on. Siihen tarvitaan kuitenkin valtionapua vakaana rahoituslähteenä, varsinkin kun päärahoitus tulee edelleen hankevaroista, käytäntöjä hankaloittavine jälkirahoitteisuuksineen.

Kylätoiminnan vastuiden ja käytettävissä olevien valtion varojen suhde on kohtuuton; kylät ansaitsevat tasaisesti kasvavan valtionavun, mikä on tällä hetkellä vain alle 2 % koko toiminnan laajuudesta. Kylätoimijat kokevat asian epäoikeudenmukaisena ajatellen kasvavia tehtäviä. Nykyisellä valtionavun tasolla kaikkien osapuolten - myös julkisen vallan - yhteinen etu ei toteudu tavalla, johon muutoin olisivat jo hyvät edellytykset.

LUE Suomen Kylätoiminnan valtionapukirje
 

 
Takaisin

Päijät-Hämeen kylät ry.
Päijännetalo, Meijeritie 1
17200 Vääksy
Puh. 040 7010 633
Sivuston sisällöstä vastaa Päijät-Hämeen kylät ry.
Sivustoa rahoittaa Hämeen ELY-keskus.