Sisältö:
27.8.2014
KESTÄVIEN KYLIEN VERKOSTO

Miten kyliä, kaupunginosia ja lähiyhteisöjä innostetaan tekemään kestäviä tekoja?

Miten tuetaan kylien kestävää tulevaisuutta?

Tervetuloa perustamaan kestävien kylien verkostoa 30. syyskuuta 2014, klo 12.30-16.00 Kongressikeskus Fellmanniaan, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Työpajassa esitellään kahta toimintamallia ja arvioidaan niiden soveltuvuutta Suomeen. Keskustellaan millainen toimintatapa ja kenen toimesta voitaisiin rakentaa kylien kestävän toiminnan tueksi.

Kestävä kylä -toimintasuunnitelmat laadittiin kahteen pilottikylään Hämeessä 2014. Yhteistyössä Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke, Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeen Kylät ry, Letkun kylätoimikunta, Viralan kyläyhdistys.
www.proagria.fi/hue

Hollannin kestävien kylien verkosto on toiminut vuoden 2013 alusta ja siinä on mukana yli sata kylää.
www.netwerkduurzamedorpen.nl/fryslan

ALUSTUKSET:

Sauli Rouhinen, Ympäristöministeriö: Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus "Suomi, jonka haluamme"

Resurssiviisaus, Sitra, asiantuntija

Pasi Tainio, Suomen ympäristökeskus: HINKU - Kohti hiilineutraalia kuntaa

Työpaja on maksuton. Sen järjestää Yhdessä tulevaan – asukkaat, kylät, yhdistykset ja kunnat Hämeessä -hanke.
 

Ilmoittautumiset työpajaan 22.9. mennessä elina.leppanen@hameenkylat.net tai 0400 944 868.
 

 
Takaisin

Päijät-Hämeen kylät ry.
Päijännetalo, Meijeritie 1
17200 Vääksy
Puh. 040 7010 633
Sivuston sisällöstä vastaa Päijät-Hämeen kylät ry.
Sivustoa rahoittaa Hämeen ELY-keskus.