Sisältö:
30.10.2017
Kylien turvapäivä 10.2.2018

Kylien turvapäivästä tukea turvallisempaan arkeen!

Onko kylillä turvallista asua? Miten kylien turvallisuutta voisi parantaa? Miten kylän yhteishenki voi parantaa kyläläisten turvallisuutta?

Näihin kaikkiin kysymyksiin saadaan vastauksia Päijät-Hämeen kylille järjestettävästä Kylien turvapäivässä 10.2.2018. Turvapäivä pidetään Asikkalassa, Urajärven vanhalla koululla (Urajärvenraitti 151). Kylien turvapäivän koulutusosuus on maksuton ja avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille päijäthämäläisille.

Ilmoittautumiset (materiaalien ja ruokailun järjestämiseksi) viimeistään 4.2.2018:
www.los.fi/turvapaiva tai 044 712 4208

Kylien turvapäivässä käydään läpi asumisen turvallisuutta, kuten palovaroittimet: missä, miten ja miksi niitä onkaan kodissa oltava. Mistä tulipalot lähtevät, mitä voin tehdä paloja ehkäistäkseni?
Lisänä muu asumisen turvallisuus tapaturmien ehkäisystä lukkoturvallisuuteen.

Oman kodin lisäksi mietitään, kuinka meidän kylällä olisi kaikkien turvallisempaa asua ja elää? Kuinka tukea omaa paikkaansa hakevaa nuorta tai yksinäistä vanhusta? Miten saamme kylähenkeä vahvistettua ja miksi niin kannattaisi tehdä?

Poliisin terveisissä käydään läpi mitä saakaan kuvata ja missä? Mikä on hätävarjelua, mikä ei? Miten turvata oma koti sekä milloin ja mitä kannattaa ilmoittaa poliisille? Näiden asioiden lisäksi käydään läpi omaa varautumista, kotivaraa, sisälle suojautumista sekä kyberturvallisuutta.
Käytännön harjoitteluna Kylien turvapäivässä on alkusammutusta VPK:n johdolla.

Hankkeen kautta apua kylien turvallisuuteen
Kylien turvapäivän 10.2.2018 järjestää Päijät-Hämeen kylät ry ja sisällöstä vastaa Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä -hanke, joka on Etelä-Savon, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen pelastuslaitosten yhteishanke. Hankkeen toiminta-alue muodostuu rahoittajien toiminta-alueesta. Rahoittajina toimivat Päijänne-Leader ry, EMO ry, Linnaseutu ry, RaJuPuSu ry sekä Veej’jakaja ry.

Hankkeen perusidea on parantaa kylien turvallisuutta, vahvistaen kylien yhteisöllisyyttä turvallisuussuunnitelmatyöllä ja avustamalla suunnitelman jalkauttamista. Hankealueen kylissä asuvien ikääntyvien luona voidaan tehdä asukkaiden halutessa turvallisuuskartoituksia ja neuvontakäyntejä esimerkiksi VPK:n naisten ja nuorten kanssa. Yhteistyötä kylillä toimivien nuorisojärjestöjen kanssa tehdään nuorten sitouttamiseksi omaan kylään ja sen turvallisuudesta huolehtimiseen.

Hankkeessa parannetaan koulutuksella myös asukkaiden valmiuksia toimia niin sähkökatkoksissa, kuin muissakin häiriötilanteissa. Kyläläisten tutustuessa toisiinsa ja muiden taitoihin, kynnys pyytää ja tarjota apua laskee, helpottaen eri elämäntilanteissa olevien kyläläisten kotona asumista.
Päijät-Hämeen alueella (Asikkala, Heinola, Hartola, Padasjoki tai Sysmä) on hankkeen kautta mahdollista saada mm. maksutonta tukea kyläturvallisuussuunnitelmien teossa sekä kylän turvallisuuteen liittyvää koulutusta. Hankkeen tavoitteena on tukea turvallista asumista kylillä mahdollisimman hyvin. Yhdessä tekemällä kylistä on mahdollista saada turvallisimpia asuinpaikkoja ikään katsomatta!

Ilmoittautumiset (materiaalien ja ruokailun järjestämiseksi) viimeistään 4.2.2018:
www.los.fi/turvapaiva tai 044 712 4208

Lisätietoja hankkeesta ja Kylien turvapäivän sisällöstä:
Projektipäällikkö Kristiina Mattila-Nousiainen
Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä -hanke
0440 773 697
kristiina.mattila-nousiainen@phpela.fi

Päijät-Hämeen kylät ry
Henna Pirkonen
Sihteeri
044 712 4208
henna.pirkonen@paijanne-leader.fi
www.phkylat.fi
 

 
Takaisin

Päijät-Hämeen kylät ry.
Päijännetalo, Meijeritie 1
17200 Vääksy
Puh. 040 7010 633
Sivuston sisällöstä vastaa Päijät-Hämeen kylät ry.
Sivustoa rahoittaa Hämeen ELY-keskus.