Sisältö:

 

Blogit

Etsi blogista:

Katso uusimmat

Vuosi 2014:
Syyskuu
Huhtikuu
Helmikuu
Tammikuu

Vuosi 2013:
Helmikuu

Vuosi 2012:
Maaliskuu

Vuosi 2011:
Lokakuu
Huhtikuu
Maaliskuu

Kaikki merkinnät

 Merkinnät, huhtikuu 2011:

25.4.2011
1 kommentti kommentoi

Ohjelma alkaa valmistua

Päijät-Hämeen paikallistoimijoiden VIISI TULEVAISUUS-IKKUNAA avautuu lähitulevaisuuteen ja antaa uusien raikkaiden tuulia puhaltaa kehittämistyöhön. Aineisto on kerätty yhdistystoimijoiden työpajoissa, joissa on pohdittu suurien muutosvoimien vaikutuksia maakunnassa, määritetty asioita, joiden edistymistä halutaan seurata, ideoitu käytännön toimia ja keskusteltu arvoista ja asenteista.

Työ toteutettiin sydäntalvella 2010 -2011 suurien lumimassojen ja kovien pakkasten aikaan. Suurien muutosvoimien rinnalle onnetar heitti useita ”villejä kortteja” peliin. Yhtäkkiä toisaalla tapahtuu jotain, jonka maailmanlaajuista merkitystä ei pystytä vielä hahmottamaan. Euro-alueen velkakriisi, Jasmiini-vallankumous Tunisiassa ja useiden Pohjois-Afrikan maiden pitkäaikaisten itsevaltiaiden syrjäyttäminen, Japanin maanjärjestys ja Fukushiman ydinvoimalaonnettomuus. Jopa perussuomalaisten historiallisen suuri voitto eduskuntavaaleissa vaatii asioiden pohdiskelua kokonaan uudella tavalla.

Maailma on myllerryksessä ja olemme uuden todellisuuden kynnyksellä. Selvää on, että nyt tulee ottaa vakavasti kestävän kehittämisen ajatukset, joille ominaista on, että edistytään kokonaisvaltaisesti ja huomioidaan yhtä aikaa niin paikallinen kuin maailmanlaajuinen ulottuvuus. Arjessa haasteiksi nousevat mm. energiakysymykset, paikallisuus tuotteissa ja palveluissa, harkitseva kuluttaminen, yhteisöllisyys ja osallisuus, terveys ja onnellisuus sekä oikeudenmukaisuuden edistäminen.

Tämä maaseudun ja kylien kehittämisen ohjelma, on pyritty kokoamaan niin, että se on kaikille ymmärrettävissä oleva kokonaisuus, joka innostaa toimijoita uudistamaan ajatteluaan ja tarttumaan mahdollisuuksiin. Toteutukseen haastetaan kaikki maaseudun hyväksi toimivat yhdistykset ja yritykset, alueen kunnat ja kehittäjätahot.

Kirjoittamistyö on toteutettu osana neljän maakunnan yhteistä, ja Koulutusyhtymä Salpauksen hallinnoimaa Kylä välittää -hanketta, jota maakunnassa toteuttaa Päijät-Hämeen kylät ry.

Kiitokset kaikille Tulevaisuus-ikkunoita kanssani avanneille ihmisille ja yhteisöille!

Päijät-Hämeen kylät ry.
Päijännetalo, Meijeritie 1
17200 Vääksy
Puh. 040 7010 633
Sivuston sisällöstä vastaa Päijät-Hämeen kylät ry.
Sivustoa rahoittaa Hämeen ELY-keskus.