Sisältö:


Hallinto                                   

Kylä välittää 2009 -2012

Kylä välittää –hankkeessa toimittiin neljässä maakunnassa: Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä. Käytännössä työtä tekivät maakunnalliset kyläasiamiehet. Maakuntien välillä vaihdettiin kokemuksia ja levitettiin hyviä malleja. Oppia haettiin myös ulkomailta.
Hankkeen toteuttajaorganisaationa ja toimintojen koordinoijana oli Koulutuskeskus Salpaus. Projektille myönnettiin rahoitus Manner-Suomen maaseutuohjelmasta Hämeen ELY-keskuksen kautta.

Käytännön lähidemokratiaa
Hankkeessa perustettiin, hyödynnettiin ja kehitettiin alueiden yhdistyksiä kokoavia foorumeita, kuten kuntatasoisia yhdistysten kattojärjestöjä, kylien neuvottelukuntia, kylä- ja kotiseutuneuvostoja, aluetoimikuntia yms.
Kyläsuunnittelun uudet virtaukset
Kylä välittää –hanke järjesti valtakunnallisia seminaareja ja työpajoja, jotka toivat yhteen kyläsuunnittelun ammattilaisia tavoitteenaan kehittää uusia tehokkaita työtapoja ja pohtia mekanismeja, joilla asukaslähtöinen suunnittelu kytketään kuntasuunnitteluun.
Maakunnalliset paikallisen kehittämisen ohjelmat
Kylä välittää –maakunnissa koottiin maaseudun yhdistystoiminnan maakunnallisia strategioita paikallisen vastuunoton lisäämiseksi ja kehittämistoimien linjaamiseksi. Jokaisessa maakunnassa toteutettiin ohjelmaa edistäviä kärkihankkeita kylätasolta maakuntatasolla saakka.

Hankkeen projektipäällikkönä ja Päijät-Hämeen kyläasiamiehenä toimi Liisa Helanto.

 Hankesuunnitelma
 Hankkeen loppuraportti 
      Kestävä kylä -menetelmän arviointi
     Yhdistys -kunta yhteistyömallit

Hankkeen julkaisuja:

SUJUVAN ARJEN MAASEUTU - Varsinais-Suomen paikallistoimintaohjelma 
VIISI TULEVAISUUSIKKUNAA - Päijät-Hämeen paikallistoimintaohjelma
TALOISSA JA TAAJUUKSILLA - Hämeen paikallistoimintaohjelma
KESTÄVÄ KYLÄYHTEISÖ METROPOLIMAASEUDULLA - Uudenmaan paikallistoimintaohjelma

Päijät-Hämeen kylät ry.
Päijännetalo, Meijeritie 1
17200 Vääksy
Puh. 040 7010 633
Sivuston sisällöstä vastaa Päijät-Hämeen kylät ry.
Sivustoa rahoittaa Hämeen ELY-keskus.