Sisältö:


Kylä ja kunta yhdessä

Voimistuvat kylät -kampanja liikkeelle
Asikkalasta 3.- 4.9.2010

Kylät ja uusiutuvat identiteetit Päijät-Hämeessä seminaariohjelma

Syyskuussa 2010 Asikkalassa lähti liikkeelle ”Voimistuvat Kylät” -kampanja, jonka keskeisenä tavoitteena on koulutuksella ja eri toimijatahojen yhteistyöllä lisätä kylien ja kuntien vuoropuhelua ja keskinäistä yhteistyötä mm. kylien palveluiden uudelleen järjestämisessä. Hanke vahvistaa kyliä pienimpinä toiminnallisina alueyksikköinä sekä kohentaa maaseudun kehittäjien, kuntien ja maakuntien maaseutupoliittisia valmiuksia.

Tavoitteiden toteuttamisen kannalta kampanjan keskeisiä koulutusteemoja ovat kunnan ja sen kylien neuvotteluprosessin edistäminen, sopimuksellisuus ja sen toteuttaminen mm. palveluiden tuottamisessa, kunnan maaseutuohjelman ja kyläsuunnitelmien yhteensovittaminen, seurakuntien rooli maaseudun kehitystyössä sekä maakunnallisen maaseutupolitiikan rakenteiden ja sisällön vahvistaminen.   

Kampanjan päävastuu on Suomen Kylätoiminta ry:llä ja yhteistyökumppaneina ovat Suomen Kuntaliitto ja kunnat, maa- ja metsätalousministeriön Maaseutuverkostoyksikkö, Maaseudun Sivistysliitto, ev.lut. kirkko ja seurakunnat, maakunnalliset kylien yhteenliittymät, Leader-ryhmät ja muut alueelliset kehittäjäorganisaatiot.

Lisätietoja  Voimistuvat Kylät -kampanja

Päijät-Hämeen kylät ry.
Päijännetalo, Meijeritie 1
17200 Vääksy
Puh. 040 7010 633
Sivuston sisällöstä vastaa Päijät-Hämeen kylät ry.
Sivustoa rahoittaa Hämeen ELY-keskus.