Sisältö:


Kyläsuunnittelu on aina ajankohtaista

Yksi työkalu lähidemokratian vahvistamiseksi on kyläsuunnitelma. Tällä hetkellä se ei vielä ole osa kunnan suunnittelujärjestelmää, mutta jatkossa parempi yhteys toivon mukaan syntyy. Kyläsuunnitelmaprosessia pyritään samalla keventämään ja soveltamaan siihen uusia malleja, esim. taulukkomallista kevyttä kyläsuunnitelmaa. Taulukko toimii kylällä sekä pitkän tähtäimen että toimintavuoden suunnitelmana. Taulukkomuoto sopii siirrettäväksi myös kunnan kehittämisohjelmiin. Kylä välittää -hanke ohjaa kyläsuunnitelmien tekemistä.
 

Askeleita...

Kylän tulevaisuustaulukon tekemiseksi löytyy tästä

Esitemuotoisen kyläsuunnitelman tekemiseksi löytyy tästä

Esimerkkejä taulukkomuotoisesta kyläsuunnitelmasta:
 Länsi-Hollolan kyläsuunnitelma
 Ravioskorven kyläsuunnitelma

Päijät-Hämeen kylät ry.
Päijännetalo, Meijeritie 1
17200 Vääksy
Puh. 040 7010 633
Sivuston sisällöstä vastaa Päijät-Hämeen kylät ry.
Sivustoa rahoittaa Hämeen ELY-keskus.