Sisältö:


Ohjelmatyö SoT®

Kylätoiminta – yhteiskunnallisesti vaikuttavaa?

Kohti viihtyisiä ja elinvoimaisia kyliä?
Päijät-Hämeen kyläohjelman 2004 – 2009 sosiaalinen tilinpäätös

Päijät-Hämeen kyläohjelma 2004 – 2009 laadittiin yhteiseksi tahdonilmaisuksi kylien, kylätoiminnan ja maaseudun kehittämisen tulevaisuudesta. Tämän maakunnallisen kehittämisstrategian tavoitteeksi asetettiin viihtyisät ja elinvoimaiset kylät.

Jotta ohjelman tuloksia voitaisiin arvioida ja tehdä toimintaa näkyväksi, päädyttiin käyttämään sosiaalisen tilinpidon menetelmää. SoT on tulosten mittaamisten väline silloin, kun tavoitteet eivät ole taloudellisia. SoT mittaa ohjelman yhteiskunnallisia vaikutuksia, kirjaa tulokset järjestelmällisesti ja esittää ne sidosryhmille tilinpäätöksen muodossa. Nyt tehty työ on ainutlaatuista Suomessa. Kyläohjelman toteutumisen pitkäaikainen seuranta sosiaalisen tilinpidon menetelmin kiinnostaa toimijoita valtakunnallisestikin.

Kyläohjelman tilinpäätös ”Kohti viihtyisiä ja elinvoimaisia kyliä?” julkistettiin seminaarissa 4.11.2010 Lahdessa. Tilintarkastuksen esitteli Håkan Björk, joka on toiminut asiantuntijana koko ohjelmakauden ajan. Seminaari kutsui myös maakuntamme vaikuttajat ja toimijat paneelikeskusteluun, jossa pohdittiin kylien tulevaisuudennäkymiä arjen sujuvuuden näkökulmasta.

”Kohti viihtyisiä ja elinvoimaisia kyliä?” -julkaisu löytyy tästä.

Päijät-Hämeen kylät ry.
Päijännetalo, Meijeritie 1
17200 Vääksy
Puh. 040 7010 633
Sivuston sisällöstä vastaa Päijät-Hämeen kylät ry.
Sivustoa rahoittaa Hämeen ELY-keskus.