Sisältö:


YHDESSÄ TULEVAAN - Asukkaat, kylät, yhdistykset ja kunnat Hämeessä 2013-2014

Uudenlaista paikallistoimintaa ja kansalaisvaikuttamista kehittävä hanke päättyi 31.12.2014

YHDESSÄ TULEVAAN -hankkeen tavoitteet vahvistivat kylät - yhdistykset - kunta kumppanuutta sekä kansalaistoimintaa. Hanke ohjasi kyliä ja paikallisyhteisöjä määrittelemään tulevaisuuden tavoitteitaan sekä tarjoasi työkaluja, kuinka ne kytketään kunnan elinvoimaisuuden tueksi.

Hanke koordinoi ja nosti näkyviin Viisi tulevaisuusikkunaa -maakunnallisen ohjelman tuloksia ja kehittämisen kärkiä. Hämäläisessä vertaisverkostoissa toimiminen ja hyvistä esimerkeistä oppiminen innostaa ja auttaa asukkaita paikalliseen toimintaan.

Kestävä kehitys ja yhteistyöverkostojen rakentaminen kulkivat mukana.

YHDESSÄ TULEVAAN -hanketta toteuttavat 1.1.2013 - 31.12.2014
Päijät-Hämeen kylät ry Päijät-Hämeessä ja Hämeen Kylät ry Kanta-Hämeessä.


 

Lue e-julkaisu Likidemokratiaa!

Lue loppuraportti (pdf)

 

 

Future together – inhabitants, villages, associations and municipalities
A village development –project by Village Association of Häme Region, Finland

Project consists of themes like encouraging local activity and finding ways to influence in developing processes in municipalities. One issue is how to connect voluntary work of village associations to municipal services in order to make rural life more vital and preserve services. 

Objectives
• strengthen partnership between villages – associations – municipality
• strengthen civil society in rural areas

Actions for example
• starting pilot studies of local democracy
• learning the concept of civic activities
• supervising villages and local communities to illuminate their future (VDP´s using method of Sustainable Villages with cards)
• guidance for community planning
• offering tools to connect village planning to municipality planning
• working in peering groups, networking
• learning best practices, a study visit to Netherlands
• empowering inhabitants
• raising strategic projects
• pointing out the importance of sustainable development – ”Sustainable Village” – method for Village Developing Planning

The contact persons are:

Timo Taulo tel. +35840 7010633
Elina Leppänen tel. +358400944868
  

Päijät-Hämeen kylät ry.
Päijännetalo, Meijeritie 1
17200 Vääksy
Puh. 040 7010 633
Sivuston sisällöstä vastaa Päijät-Hämeen kylät ry.
Sivustoa rahoittaa Hämeen ELY-keskus.