Sisältö:


Ajankohtaista

HANKE TOIMITTI LIKIDEMOKRATIAA!

Yhdessä tulevaan -hanke päättyi 31.12.2014. Hankkeen tuottamaan kylätoimintaan voi perehtyä syvällisemmin e-julkaisussa Likidemokratiaa! Kirjoituksia hämäläisestä kyläelämästä.

Kirjassa hahmotellaan 2000-luvun hämäläistä lähidemokratiaa ja pohditaan miten pienyhteisöiden elämänlaatua voidaan yhteisöllisesti kehittää.

Lue e-julkaisu

 

HANKKEEN LOPPURAPORTTI

Yhdessä tulevaan -hanke loi Hämeeseen monia uusia aloitteita kyltoimintaan ja yhteistyömalleja mm. kyläsuunnitteluun. Hankkeen loppuraportti kertoo määrällisiä tuloksia.

Lue loppuraportti (pdf)

 

VALTIONAPUA KYLÄTOIMINTAAN

Suomen Kylätoiminta esittää valtionavun kasvattamista kylätoimintaan. Kylätoiminnan vastuiden ja käytettävissä olevien valtion varojen suhde on kohtuuton; kylät ansaitsevat tasaisesti kasvavan valtionavun, mikä on tällä hetkellä vain alle 2 % koko toiminnan laajuudesta. Kylätoimijat kokevat asian epäoikeudenmukaisena ajatellen kasvavia tehtäviä. Nykyisellä valtionavun tasolla kaikkien osapuolten - myös julkisen vallan - yhteinen etu ei toteudu tavalla, johon muutoin olisivat jo hyvät edellytykset.

Lue valtionapukirje

 

MUSTJÄRVI EHTI ENSIN

Yhdessä tulevaan -hankkeessa valmistetaan kyläsuunnitelmia päijäthämäläisten kylien kanssa. Ensimmäisenä kyläsuunnitelmansa valmiiksi saa Mustjärven kyläseutu Asikkalasta, jonka tulevaisuuden suunnitelmat julkaistaan kansien välissä marraskuussa 2013.

Seuraavat kylät ovat suunnittelua valmistelemassa loppuvuoden aikana: Hartolan Kalho, Nastolan Uusikylä, Padasjoen kirkonkylä ja Asikkalan Kalkkinen.

 

MATKARAPORTTI HOLLANNISTA

Friisinmaalaiseen kyläelämään tutustui toukokuun lopulla parikymmentä hämäläistä kylätoimijaa. Kokemuksia haettiin, ja uusia ideoita löydettiinkin. 

Lue matkaraportti (pdf)

 

LÄHIDEMOKRATIAN TAKANA

Valtiovarainministeriön luonnos uudesta kuntarakennelaista tuli kuntiin lausuntokierrokselle. Kunnat lausuvat luonnoksesta 7.3.2013 mennessä. Yksi kuntauudistuksen tärkeimmistä tavoitteista on demokratian ja kuntalaisten osallistumisen vahvistaminen.

Päijät-Hämeen kylät toivoo, että kunnat huomioivat lausunnaan asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksien sekä lähidemokratian toteutumisen. Lisäksi se esittää, että kunnat nimeävät kuntaorganisaatiosta yhteyshenkilön tai -tiimin kylien ja yhdistysten yhteyshenkilöksi.

 Lue kirje päättäjille

Päijät-Hämeen kylät ry.
Päijännetalo, Meijeritie 1
17200 Vääksy
Puh. 040 7010 633
Sivuston sisällöstä vastaa Päijät-Hämeen kylät ry.
Sivustoa rahoittaa Hämeen ELY-keskus.