Sisältö:


Toiminta

Jäsenyys
Päijät-Hämeen kylät ry:n jäseninä on kyläyhdistyksiä, kylätoimikuntia, kyläjohtokuntia, muita kylien yhdistyksiä, maaseudun kehittäjäyhdistyksiä sekä henkilöjäseniä.

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä yhdistyksen toiminta-alueella vakituisesti tai osa-aikaisesti asuvat yksityiset henkilöt sekä rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt, joilla on rekisteröity kotipaikka yhdistyksen toiminta-alueella.

Jäseneksi voi liittyä ilmoittamalla tietonsa sähköpostilla phkylat@phnet.fi tai puhelimitse 044 712 4208 ja maksamalla jäsenmaksun tilille FI17 5612 1120 3695 97
- henkilöjäsen 15 euroa
- yhteisöjäsen (yhdistykset, kylätoimikunnat) 30 euroa
- kannatusjäsen (kunnat, kaupungit) 150 euroa
 

Toiminta
Yhdistys edistää sääntöjensä edellyttämällä tavalla hyvinvointia Päijät-Hämeen kylissä ja maaseudulla. Kylien asukkaita innostetaan toimimaan oman asuinympäristönsä kehittämiseksi. Yhdistys pyrkii vastaamaan ajankohtaisiin toimintaympäristön muutoksiin olemalla mukana aktiivisena toimijana ja maaseudun kehittäjänä.

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintakertomus 2014

Tiivistelmä toiminnasta

Päijät-Hämeen kylät ry.
Päijännetalo, Meijeritie 1
17200 Vääksy
Puh. 040 7010 633
Sivuston sisällöstä vastaa Päijät-Hämeen kylät ry.
Sivustoa rahoittaa Hämeen ELY-keskus.